Monitor Polski

M.P.2019.903

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 2019 r.
§  1.  W uchwale nr 207/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. 884, 885 i 886) załączniki od nr 18 do nr 26 otrzymują brzmienie odpowiednio załączników od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały.