§ 2. - Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

Monitor Polski

M.P.2015.536

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2015 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.