§ 2. - Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025".

Monitor Polski

M.P.2021.994

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2021 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.