Monitor Polski

M.P.2015.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (M.P. poz. 332) w załączniku nr 37 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Grzegorz Mariusz Kubanek - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.