§ 1. - Zmiana uchwały w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

Monitor Polski

M.P.2020.1211

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  1. 
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246) w załączniku nr 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. KOMISARZ WYBORCZY w Jeleniej Górze I - obszary powiatów:

jaworski, kamiennogórski, karkonoski, złotoryjski

oraz miasta na prawach powiatu:

Jelenia Góra.".