§ 3. - Zmiana uchwały - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.1113

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.