§ 5. - Zmiana stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1957.79.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  5.
Z dniem 31 grudnia 1957 r. traci moc załącznik do uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123).