Zmiana statutu Warszawskiej Izby Rolniczej.

Monitor Polski

M.P.1938.95.145

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.