Monitor Polski

M.P.2015.1129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2015 r.
Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.