Art. 2. - Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.560

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.