Art. 3. - Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2017 r.
Art.  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 17 marca 2017 r.