Art. 2. - Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2017 r.
Art.  2. 

Do projektów ustaw wniesionych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia wżycie art. 1 pkt 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.