§ 1. - Zmiana postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart. - M.P.2020.166 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart.

Monitor Polski

M.P.2020.166

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.
§  1. 
W postanowieniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart (M.P. poz. 82) wyrazy "z dniem 10 stycznia 2020 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 13 stycznia 2020 r.".