§ 1. - Zmiana postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka. - M.P.2020.165 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka.

Monitor Polski

M.P.2020.165

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.
§  1. 
W postanowieniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka (M.P. poz. 83) wyrazy "z dniem 10 stycznia 2020 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 15 stycznia 2020 r.".