Monitor Polski

M.P.2017.676

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2017 r.
o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.32.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:

§  1.  Postanowienie nr 110.66.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1113) zmienione postanowieniem nr 110.94.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2017 r. poz. 81) otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka CHODOROWICZA z dniem 31 grudnia 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izrael.".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.