Monitor Polski

M.P.2017.211

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2017 r.
§  2. Postanowienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.