Monitor Polski

M.P.2016.952

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1109.56.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 września 2016 r.
o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:
§  1. Postanowienie nr 110.27.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 760) otrzymuje brzmienie: "Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jana BORKOWSKIEGO z dniem 31 grudnia 2016 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów.".
§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.