Monitor Polski

M.P.2015.689

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2015 r.
o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.27.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:

§  1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-11-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 420) otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Tadeusza CHOMICKIEGO z dniem 15 lipca 2015 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej.".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.