Monitor Polski

M.P.2019.160

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2018 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 569/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. rej. 564/2018 o nadaniu orderu i odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 119) w pkt 2 wyraz "Zachariasz" zastępuje się wyrazem "Zacheusz".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 30 listopada 2018 r.