Monitor Polski

M.P.2018.1151

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 października 2018 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderu

Rej. 432/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu nr rej. 408/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o nadaniu orderu (M.P. poz. 1141) wyraz "Lejb" zastępuje się wyrazem "Lejba".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 19 września 2018 r.