Monitor Polski

M.P.2018.389

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2018 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderu

Rej. 52/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2018 r. nr rej. 47/2018 o nadaniu orderu (M.P. poz. 385) wyraz "twórczości" zastępuje się wyrazem "działalności".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 19 lutego 2018 r.