Monitor Polski

M.P.2018.60

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.
§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. rej. 515/2016 o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 99) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Hypki Tomasz Marian,".