Monitor Polski

M.P.1947.76.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 31 stycznia 1947 r.
o zmianie nazwy osiedla,Boernerowo" na "Bemowo".

Na podstawie art. 2 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz. Ustaw R. P. Nr 94, poz. 850) zarządzam, co następuje:
§  1. Nazwę osiedla,Boernerowo" w gminie Blizne, w powiecie i województwie warszawskim, zmieniam na "Bemowo".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.