Zmiana nazw niektórych miejscowości w powiecie szczycieńskim w województwie olsztyńskim.

Monitor Polski

M.P.1960.52.248

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 1960 r.
w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w powiecie szczycieńskim w województwie olsztyńskim.

Na podstawie art. 2 przepisów z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 850 i z 1948 r. Nr 36, poz. 251) zarządza się, co następuje:
Zmienia się brzmienie i pisownię następujących nazw miejscowości:
Nazwa obowiązującaII przypadek – przymiotnikCharakter miejscowościPowiatNazwa dotychczasowa
Spychowo-wa; spychowskiwieś – siedziba Gromadzkiej Rady NarodowejszczycieńskiPupy
Spychówko-ka; spychowskiwieśszczycieńskiPupki
Spychowski Piec-kiego, -caosadaszczycieńskiPupski Piec
Spychowskie Jezioro-kiego, -rajezioroszczycieńskiPupskie Jezioro
W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości wymienionych w § 1 tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1960 r.