Monitor Polski

M.P.1962.28.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1962 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 marca 1962 r.
w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości.

Na podstawie art. 2 przepisów z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 850 i z 1948 r. Nr 36, poz. 251) zarządza się, co następuje:
§  1. Zmienia się brzmienie nazw miejscowości:
Nazwa obowiązującaII przypadek, nazwa

przymiotnikowa

PowiatNazwa

dotychczasowa

Charakter

miejscowości

Platerówka-kilubańskiZalipie Dolnewieś i siedziba gromadzkiej

rady narodowej

platerówecki
Zalipie-pialubańskiZalipie Górnewieś
zalipski
§  2. W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości wymienionych w § 1 tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.