Monitor Polski

M.P.2018.916

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2018 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 września 2018 r.
zmieniający komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 406 § 1 w związku z art. 404 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. (M.P. poz. 868) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) partii politycznych:

II Rzeczpospolita Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA,

- skrót nazwy: KW II RP,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Jan Zbigniew Potocki,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dorota Anna Stokwisz,

- siedziba Komitetu: al. Jana Pawła II 23/206, 00-854 Warszawa;

Kongres Nowej Prawicy

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY KONGRES NOWEJ PRAWICY,

- skrót nazwy: KW NOWA PRAWICA,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Leszek Samborski,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Janusz Leszek Żurek,

- siedziba Komitetu: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa;

Liga Samorządowa Pierwsza

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA,

- skrót nazwy: KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Janusz Marian Kroll,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Piotr Kubala,

- siedziba Komitetu: ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna;

Partia Razem

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM,

- skrót nazwy: KW RAZEM,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marcelina Monika Zawisza,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Marek Matczak,

- siedziba Komitetu: ul. Łowicka 25/P4, 02-502 Warszawa;

Partia Zieloni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI,

- skrót nazwy: KW PARTIA ZIELONI,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Małgorzata Elżbieta Tracz,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Mariusz Jerzy Rusinek,

- siedziba Komitetu: ul. Marszałkowska 53/46, 00-676 Warszawa;

Polska Patriotyczna

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA,

- skrót nazwy: KW POLSKA PATRIOTYCZNA,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Paweł Ziemiński,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dorota Wierucka,

- siedziba Komitetu: ul. Kosynierów Gdyńskich 18, 93-357 Łódź;

Polskie Stronnictwo Ludowe

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE,

- skrót nazwy: KOMITET WYBORCZY PSL,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Mariusz Władysław Miętus,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Kamila Katarzyna Kurlej,

- siedziba Komitetu: ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa;

Porozumienie Jarosława Gowina

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA,

- skrót nazwy: KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Paulina Lucyna Hoinca,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Adrian Ireneusz Kutnik,

- siedziba Komitetu: ul. Wilcza 23/29, 00-544 Warszawa;

Prawica Rzeczypospolitej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ,

- skrót nazwy: KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Lech Marek Łuczyński,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Łukasz Russa,

- siedziba Komitetu: ul. M. Kolbego 14/17, 02-781 Warszawa;

Prawo i Sprawiedliwość

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,

- skrót nazwy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Krzysztof Sobolewski,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Teresa Schubert,

- siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa;

Ruch Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP,

- skrót nazwy: KW RUCH NARODOWY RP,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Witold Sławomir Tumanowicz,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Michał Jan Wawer,

- siedziba Komitetu: ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa;

"Samoobrona"

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA,

- skrót nazwy: KW SAMOOBRONA,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Lech Stefan Kuropatwiński,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Monika Karolina Duszyńska,

- siedziba Komitetu: Al. Jerozolimskie 11/19 m. 14, 00-508 Warszawa;

Solidarna Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SOLIDARNA POLSKA,

- skrót nazwy: KW SOLIDARNA POLSKA,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Dariusz Andrzej Banasik,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Janusz Nawrot,

- siedziba Komitetu: ul. Warszawska 29/3A, 25-518 Kielce;

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP,

- skrót nazwy: KW OJCOWIZNA RP,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Wieńczysław Jacek Nowacki,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Mirosława Cecylia Nowak,

- siedziba Komitetu: Piłsudskiego 8/10, 35-074 Rzeszów;

Stronnictwo Pracy

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA PRACY,

- skrót nazwy: KW STRONNICTWA PRACY,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Zbigniew Antoni Wrzesiński,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Stanisław Romańczuk,

- siedziba Komitetu: ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa;

Śląska Partia Regionalna

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ,

- skrót nazwy: KW ŚPR,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marek Józef Nowara,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Rafał Adrian Adamus,

- siedziba Komitetu: ul. Mariacka 37/3A, 40-014 Katowice;

Ślonzoki Razem

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM,

- skrót nazwy: KW ŚLONZOKI RAZEM,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Andrzej Romuald Roczniok,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Witold Kazimierz Berus

- siedziba Komitetu: ul. Bohaterów o Wolność i Demokrację 46, 41-506 Chorzów;

Unia Europejskich Demokratów

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW,

- skrót nazwy: KOMITET WYBORCZY UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Zdzisław Czesław Litwińczuk,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Henryk Franciszek Łazarski,

- siedziba Komitetu: ul. Mazowiecka 2/4, 00-581 Warszawa;

Wolni i Solidarni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI,

- skrót nazwy: KW WOLNI I SOLIDARNI,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Grzegorz Krzysztof Krzeszowski,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Sylwia Anna Sadecka,

- siedziba Komitetu: ul. Wiejska 2, 00-489 Warszawa;

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN,

- skrót nazwy: KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Piotr Witold Szymanowicz,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Paweł Mariusz Kot,

- siedziba Komitetu: Woryty 79G, 11-036 Gietrzwałd;

Związek Słowiański

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO,

- skrót nazwy: KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO,

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Włodzimierz Rynkowski,

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Agnieszka Rynkowska,

- siedziba Komitetu: ul. Jaworzyńska 8/10, 00-634 Warszawa;".