§ 4. - Zmiana granic miasta Wschowy.

Monitor Polski

M.P.1987.38.341

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.