§ 3. - Zmiana granic miasta Wschowy.

Monitor Polski

M.P.1987.38.341

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.
§  3.
Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Leszczyńskiemu.