§ 2. - Zmiana granic miasta Wschowy.

Monitor Polski

M.P.1987.38.341

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.
§  2.
Szczegółowego opisu granic miasta Wschowy dokona Wojewoda Leszczyński w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego.