§ 3. - Zmiana granic miasta Recza i niektórych gmin w województwie gorzowskim.

Monitor Polski

M.P.1987.17.148

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1987 r.
§  3.
Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Gorzowskiemu.