§ 2. - Zmiana granic miasta Recza i niektórych gmin w województwie gorzowskim.

Monitor Polski

M.P.1987.17.148

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1987 r.
§  2.
Szczegółowego opisu granic miasta Recza i gmin, zmienionych stosownie do przepisu § 1, dokona Wojewoda Gorzowski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego.