§ 3. - Zmiana granic miasta Olsztyna.

Monitor Polski

M.P.1987.33.290

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1987 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.