§ 1. - Zmiana granic miasta Olsztyna.

Monitor Polski

M.P.1987.33.290

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1987 r.
§  1.
Włącza się do miasta Olsztyna:
1)
część obszarów wsi: Dywity o powierzchni 25,80 ha, Kieźliny o powierzchni 83,14 ha, Redykajny o powierzchni 319,16 ha z gminy Dywity,
2)
część obszaru wsi Łupstych o powierzchni 21,43 ha z gminy Gietrzwałd,
3)
część obszarów wsi: Gutkowo o powierzchni 291,73 ha, Likusy o powierzchni 321,93 ha z gminy Jonkowo,
4)
część obszaru wsi Jaroty o powierzchni 232,38 ha z gminy Stawiguda.