§ 2. - Zmiana granic gmin Radziechowy-Wieprz i Lipowa.

Monitor Polski

M.P.1986.18.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1986 r.
§  2.
Szczegółowego opisu granic gmin zmienionych stosownie do § 1 dokona Wojewoda Bielski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Bielskiego.