§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Monitor Polski

M.P.1957.69.427

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1957 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1957 r.