§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1956 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1958.37.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.