§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o... - M.P.1953.A-96.1338 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1953.A-96.1338

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 1953 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.