§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1957.91.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1957 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.