§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Monitor Polski

M.P.1957.67.411

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 1957 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 1957 r.