§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych.

Monitor Polski

M.P.1957.49.305

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1957 r.
§  1.
W § 1 ust. 2 zarządzenia Ministrów Finansów oraz Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 102, poz. 1185) po wyrazach "z wyjątkiem jednostek" dodaje się wyraz "budżetowych,".