§ 3. - Zm.: zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.91.540

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1957 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.