§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.91.540

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1957 r.
§  2.
W wykazie artykułów hutniczych rozprowadzanych przez Centralny Zarząd Zbytu Stali, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia wymienionego w § 1, wprowadza się następujące zmiany:
1)
odnoszące się do nagłówka rubryk 9 i 9a wyrazy "od 15 t wzwyż" zastępuje się wyrazami "od 16 t wzwyż",
2)
pod lp. 29, 30 i 31 w rubryce 6 zamieszcza się odnośnik *), a na końcu wykazu uwagę "*) Rury wyszczególnione pod lp. 29, 30 i 31 ze stali stopowych z wyjątkiem rur ze stali: kwasoodpornej, żaroodpornej, łożyskowej i innej stali stopowej z niklem oraz rury odbiorowe III stopnia zalicza się do kategorii nr 3 w terminarzu składania zamówień."