Zm.: zarządzenie z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1958.33.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 kwietnia 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały nr 112 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zasad zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 27, poz. 183) zarządza się, co następuje:
W § 9 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 36, poz. 238) skreśla się wyrazy "w 1957 r."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.