Monitor Polski

M.P.1963.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 9 października 1962 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 1 marca 1949 r. zakładach utylizacyjnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 18, poz. 113 i z 1958 r. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 11, poz. 51, z 1961 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 29, poz. 144) wprowadza się następującą zmianę:

w wykazie zakładów utylizacyjnych i okręgów ich działania, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, skreśla się dotychczasową treść rubryk 1–4 pod lp. 1, 11, 34, 36 i wprowadza się nowe lp. 1, 1a, 11, 11a, 34 i 36, którym nadaje się następujące brzmienie:

Lp.Nazwa zakładu, powiatWojewództwoZasięg działania zakładu (powiaty, miasta stanowiące powiaty, gromady)
1.Zakład Utylizacyjny w Ełku, powiat ełckibiałostockiepowiaty: augustowski, dąbrowski, ełcki, grajewski, olecki, sejneński i suwalski województwa białostockiego
1a.Zakład Utylizacyjny w Bokinach, powiat łapskibiałostockiepowiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, łapski, wysokomazowiecki, sokolski oraz miasto Białystok województwa białostockiego
11.Zakład Utylizacyjny w Firleju koło Radomia, pow. radomskikieleckiepowiaty: iłżecki, konecki, opoczyński, przysuski oraz miasta: Skarżysko-Kamienna i Starachowice województwa kieleckiego
11a.Zakład Utylizacyjny w Nowej Woli, powiat radomskikieleckiepowiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom województwa kieleckiego
34.Zakład Utylizacyjny w Grochowie Szlacheckim, powiat sokołowskiwarszawskiepowiaty: łosicki, miński, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i miasto Siedlce województwa warszawskiego oraz powiat siemiatycki województwa białostockiego
36Zakład Utylizacyjny w Warszawiem.st. Warszawam.st. Warszawa, powiaty: grodzisko-mazowiecki, grójecki, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, wołomiński i wyszkowski oraz miasta: Otwock, Pruszków i Żyrardów województwa warszawskiego
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.