Monitor Polski

M.P.1961.29.144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 14 marca 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 18, poz. 113 i z 1958 r. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 11, poz. 51 i z 1961 r. Nr 4, poz. 25) wprowadza się następującą zmianę:

w wykazie zakładów utylizacyjnych i okręgów ich działania, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, skreśla się dotychczasową treść rubryk 1–4 pod lp. 28, 37 i 43 i wprowadza się nowe lp. 28, 37, 43 i 45, którym nadaje się następujące brzmienie:

Lp.Nazwa zakładu, powiatWojewództwoZasięg działania zakładu (powiaty, miasta stanowiące powiaty, gromady)
28Zakład Utylizacyjny w Tarnowie Starym, powiat kościańskipoznańskiemiasto Poznań
powiaty: kościański, leszczyński, poznański, szamotulski, śremski, wolsztyński i miasto Leszno województwa poznańskiego
37Zakład Utylizacyjny w Krzelowie, powiat wołowskiwrocławskiepowiaty: górowski, lubiński i wołowski województwa wrocławskiego
43Zakład Utylizacyjny w Brójcach, powiat międzyrzeckizielonogórskiepowiaty: gubiński, krośnieński, lubski, międzyrzecki, sulechowski, świebodziński, zielonogórski i miasto Zielona Góra województwa zielonogórskiego oraz powiaty międzychodzki i nowotomyski województwa poznańskiego
45Zakład Utylizacyjny w Słonej, powiat głogowskizielonogórskiepowiaty: głogowski, nowosolski, szprotawski, wschowski, żagański i żarski województwa zielonogórskiego
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.