Zm.: zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1961.4.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 20 grudnia 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 18, poz. 113 i z 1958 r. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych (Monitor Polski Nr 11, poz. 51) wprowadza się następującą zmianę:

w wykazie zakładów utylizacyjnych i okręgów ich działania, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, skreśla się dotychczasową treść rubryk 1-4 pod lp. 15 i wprowadza się nowe lp. 15, 15a, 15b, którym nadaje się następujące brzmienie:

Lp.Nazwa zakładu, powiatWojewództwoZasięg działania zakładu (powiaty, miasta stanowiące powiaty, gromady)
15Zakład Utylizacyjny w Krasnymstawie, powiat krasnostawskilubelskiepowiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski oraz miasta Chełm i Zamość województwa lubelskiego
15aZakład Utylizacyjny w Worońcu, powiat bialskilubelskiepowiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski województwa lubelskiego
15bZakład Utylizacyjny w Zastawiu, powiat puławskilubelskiepowiaty: bełżycki, bychawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolsko-lubelski, puławski i miasto Lublin województwa lubelskiego oraz powiat rycki województwa warszawskiego
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.