§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1960.73.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.