Monitor Polski

M.P.1949.A-97.1153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 30 września 1949 r.
w sprawie zmiany zarządzenia z 1 lipca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Maszynowego.

Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu, co następuje:
§  1. Wykaz przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny Zarząd Przemysłu Maszynowego stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 lipca 1949 r., wydanego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Maszynowego (Monitor Polski Nr A-45, poz. 600) uzupełnia się dodatkową pozycją o brzmieniu:

"8. Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione - Kraśnik k/Lublina".

§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1949 r.