Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

Monitor Polski

M.P.1990.41.322

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 16 października 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Monitor Polski Nr 31, poz. 238, Nr 36, poz. 284, Nr 39, poz. 308 oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 23, Nr 18, poz. 138 i Nr 30, poz. 241) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1990 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka w złotych
12
I300.000– 400.000
II305.000– 420.000
III310.000– 450.000
IV315.000– 480.000
V320.000– 520.000
VI325.000– 560.000
VII330.000– 600.000
VIII335.000– 640.000
IX340.000– 680.000
X350.000– 720.000
XI360.000– 760.000
XII375.000– 800.000
XIII395.000– 850.000
XIV415.000– 900.000
XV440.000– 950.000
XVI465.000–1.005.000
XVII495.000–1.060.000
XVIII530.000–1.120.000
XIX570.000–1.180.000
XX610.000–1.240.000