§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa... - M.P.1996.16.214 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Monitor Polski

M.P.1996.16.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1996 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1)
§ 1 pkt 1 lit. a), który wchodzi w życie z mocą od dnia 21 stycznia 1996 r.,
2)
§ 1 pkt 1 lit. b), który wchodzi w życie z mocą od dnia 9 lutego 1996 r.